Organik Tarım

organik_tarim_logoOrganik olarak üretilen ürünler doğa ve canlılara dost üretim şekliyle üretilen ürünlerdir. Organik tarım üretim sisteminde sağlığa ve doğaya zararlı kimyasallar kullanılmaz, bunun yerine organik mevzuatlarla uygunluğuna onay verilmiş maddeler, yeşil gübreleme, münavebele ve biyolojik mücadele yöntemleri uygulanır.

Organik olarak üretilen ürünlerin tüm üretim ve satış aşamaları onaylı ve akredite kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarınca kontrol edilerek uygunluğu sertifikalandırılır. Böylece çiftlikten tüketiciye besin değeri yüksek olan organik ürünler güvenilir şekilde sofralarımızda yer bulur.
Organik ürünlerin tüm aşamaları denetlenmeli ve belgelendirilmelidir, sertifikasız hiç bir ürün organik (ekolojik, biyolojik) adı altında üretilemez, satılamaz.

Kontrol ve Sertifikasyon organik tarımın temel esaslarından biri olup, yetiştirilen ürünlerin organik normlara uygun olarak üretildiğini, işlendiğini ve paketlendiğini garantilemektedir.

Neptune Organik Su Bazlı Propolis;

Organik ve İyi Tarım Ürünlerinin kontrol ve sertifikasyonunu gerçekleştiren EKOTAR tarafından denetlenmektedir.

Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu EKOTAR, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerini Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarım Yönetmelikleri ve İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmeliklerine göre ve TS EN 45011 normlarına göre gerçekleştirmektedir.

Ekotar Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu (TR-OT-006) tarafından 02.12.2004 tarih ve 25659 sayılı Organik Tarım Kanunu ve kontrol edilmiş ve 18.08.2010 tarih ve 27676 sayılı Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğine göre kontrol edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Sertifika numarasını kutu altında gorebilirsiniz.

 

Neden Organik Ürünler?
Organik ürünleri kullanmayı seçmek çevreye, değerli geleneklere ve kendinize olan saygınızı günlük hayatınıza katmak anlamına gelir.
– Organik ürünler sentetik koku ve renklendirici içermez
– Paraben veya fenoksietanol gibi sentetik koruyucular tamamen yasaklanmıştır.
– Petrokimyasal ürünler kullanılamaz (parafin, silikon gibi).
– GDO (Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar) kullanılamaz.
– Ürünün tarımından son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçte insana ve doğaya saygılı bir yaklaşım benimsenmelidir.

Organik bir ürünü nasıl ayırt edebilirim?
Ambalajında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınının Organik Tarım logosu ,Kontrol ve Sertifikasyon Firmasının logosu ve sertifika numaraları bulunmalıdır. Bu sertifika numaralarından ilgili kontrol ve sertifikasyon firmasından komfirme edilebilir.

Organik ürünlerin diğer ürünlerden farkı nedir?
Organik ürünlerde sentetik kimyasal girdiler kullanılmaz ve bu durum üretimden taşımaya kadar her aşamada kontrol edilerek belgelendirilir yani sertifikalandırılır.

Organik ürünler 2/12/2004 tarihinde çıkarılan 25659 sayılı organik tarım kanunu ve 18.8.2010 tarihinde çıkarılan organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliğe uygun olarak, organik tarım esaslarına göre üretilir , ambalajlanır ve etiketli olarak satılır.